A tolerancia körei – Ercsi

A decemberben Örkényben megtartott Tolerancia Kör estnek újabb helyszíneket keresve jutottunk el 2014 januárjában Ercsibe.

Az Eötvös Józsefről, Eötvös József – magyar jogász, író, a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-
kormány vallás- és közoktatásügyi miniszteréről, a magyarországi nemzetiségeket első ízben egyenjogúsító 1868-as törvény egyik kidolgozójáról – elnevezett Művelődési Házban a helyi közmunkaprogramon résztvevők vártak bennünket. A koradélutáni órákra tervezett program új helyzet elé állította a Tolerancia Kör szervezőit. A nappali világosságot eltakaró bordó bársony függönyök, és a hirtelen összerakott technika megnehezítette a mozi-hatás megteremtését. A résztvevők pedig már túl voltak a délelőtti képzésen, az őket összefogó, irányító pedagógus kérésére maradtak a vetítésen.

A Csak a szél című film nehéz. Szembesít bennünket a nyomorral, a kilátástalansággal, gyarló emberi tulajdonságokkal és az életben maradás érdekében vívott játszmákkal. Megmutatja azokat az élethelyzeteket, melyekről könnyedén elfordítjuk a tekintetünket a hétköznapokban, gondolván, nem a mi problémánk, nem a mi életünk. De a másfél órás kényszerű hallgatás, a film bántó szűkszavúsága szinte kényszeríti a megszólalásra a résztvevőket. Ercsiben a közreműködők a film cselekményén keresztül próbálták értelmezni saját élethelyzeteiket. Az alacsony iskolai végzettségűeket sújtó munkanélküliség egyformán érvényes a roma és nem roma lakosságra egyaránt. A közmunka és a közmunkáért fizetett bér nem elegendő, nincs megfelelő súlya az oktatásnak, a szakképzésnek, és a felnőttoktatásnak, de ezekből a bérekből sem a saját képzésükre, sem a gyerekek iskoláztatására nem lesz lehetőségük. A társadalom peremén vagy alján a motiváltság nem tud előtörni senkiből.

A beszélgetés létrejöttét Szabó Tamás polgármester úr, és a Völgy Vidék Közösség támogatta, Szendrői Júlia és Bordás Emese vidékfejlesztők részvételükkel segítették a program megvalósítását.

A tolerancia körei - Ercsi A tolerancia körei - Ercsi A tolerancia körei - Ercsi A tolerancia körei - Ercsi A tolerancia körei - Ercsi